Category: Uncategorized

निसर्गाय नमः॥

29 Nov 2018

पहाटेची वेळ होती. अंधुक अंधुक दिसू लागलं होतं. शर्वरीचा अंधार भेदत उगवत्या सूर्याचे किरण गगनपटलावर सुरेख नक्षी मांडत होते. नागझिरा अभयारण्यातील ती सुरेख सकाळ मला वेगळीच भुरळ घालत होती. ‘मधुकुंज’च्या व्हरांड्यातून समोर दिसणारं विस्तीर्ण तळं ह्या सौंदर्यात अधिकच भर घालत होतं. तळ्यातल्या पाण्यावर निर्माण होणाऱ्या हळुवार लाटा मोहक दिसत होत्या. दिवसभराच्या उमेदवारीसाठी तयार होणाऱ्या पक्ष्यांचा […]

Continue Reading