Category: Blog

निसर्ग त्यांना कळला हो

07 Nov 2018

सिक्कीम… भारताच्या ईशान्य सीमेवर असलेलं राज्य. भारतातील पहिले ‘सेंद्रिय’ राज्य. तसं ह्या राज्याला आपल्या भौगोलिक रचनेमुळे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राज्याच्या तीन दिशांना चीन आणि भूतान हे देश पसरलेले. चीनच्या शेजारामुळे बऱ्याचदा चर्चेत राहिलेलं असं हे राज्यं. पण खरं सांगायचं तर निसर्गदेवतेने आपल्या रंगांची इथे मुक्तहस्ते उधळण केली आहे. सिक्कीम राज्याचे राज्यपाल मा. श्रीनिवासजी पाटील ह्यांनी सुचवल्यामुळे माझा […]

Continue Reading